Nariadenie Komisie (ES) č. 243/2009 z  23. marca 2009 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny