Regulamentul (CE) nr. 243/2009 al Comisiei din 23 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume