Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2007 zo 14. februára 2007 , ktorým sa stanovuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia podaným v januári 2007 na určité výrobky zo sektora hydinového mäsa v rámci nariadenia (ES) č. 2497/96