Písomná otázka P-2635/07 Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) Komisii. Bilancia strát zapríčinených tuhými mrazmi v Poľsku