Písomná otázka E-4459/09 Kriton Arsenis (S&D) Komisii. Znečisťovanie rieky Alfios