Písomná otázka E-0407/08 Daniel Hannan (PPE-DE) Komisii. Podpora mimovládnych organizácií