Písomná otázka P-1706/08 Zuzana Roithová (PPE-DE) Komisii. Prístup zdravotníckych zariadení k prostriedkom EÚ