Písomná otázka E-1396/08 Cristiana Muscardini (UEN) Komisii. Obrovská skládka odpadu na rieke Pád