vec T-96/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa zᅠ 19. marca 2009 — Telecom Italia Media/Komisia ( Štátna pomoc — Príspevky na nákup digitálnych dekodérov — Telekomunikácie — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Rozhodnutie prijaté členským štátom v priebehu konania nepristúpiť k vymáhaniu pomoci od podniku, ktorý napadol rozhodnutie Komisie v rámci žaloby o neplatnosť — Zánik záujmu na konaní — Zastavenie konania )