Písomná otázka P-0188/07 Sylwester Chruszcz (NI) Komisii. Boj proti násiliu v školách