Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2009 zo 17. decembra 2009 , ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike