Písomná otázka P-4591/08 Katerina Batzeli (PSE) Komisii. Manipulácia s akciami v nadväznosti na prevzatie Germanos S.A. spoločnosťou CosmOTE