Vec C-281/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas