Písomná otázka P-2650/09 Hannes Swoboda (PSE) Komisii. Diskriminácia európskych výrobcov solárnych tepelných zariadení v Portugalsku