Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 190/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla