Vec T-94/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  25. októbra 2007 – Ferriere Nord/Komisia ( Kartely — Výrobcovia tyčí na výstuž do betónu — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 65 UO — Rozhodnutie založené na Zmluve ESUO po skončení platnosti tejto zmluvy — Nedostatok právomoci Komisie )