Asia T-94/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 25.10.2007 — Ferriere Nord v. komissio (Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Teräsbetonipalkkien valmistajat — Päätös, jolla todetaan HT 65 artiklan rikkominen — Päätös, joka on perustettu EHTY:n perustamissopimukseen kyseisen sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen — Komission toimivallan puuttuminen)