Kohtuasi T-94/03: Esimese Astme Kohtu 25. oktoobri 2007 . aasta otsus — Ferriere Nord versus komisjon (Kartellikokkulepped — Betooni sarrusvarraste tootjad — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus — Pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist nimetatud lepingu alusel tehtud otsus — Komisjoni pädevuse puudumine)