Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5397 – Veolia Transport/SNCM) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP