Rozhodnutie Komisie z 28/09/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4863 - BAIN CAPITAL / AMERICAN STANDARD) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)