Písomná otázka E-3615/09 Kathy Sinnott (IND/DEM) Komisii. Právo na voľný pohyb krajinou a práva na prechod