Vec T-194/07: Žaloba podaná 4. júna 2007 – Česká republika/Komisia