Rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2017. o Nacrtu provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 u pogledu hrane za životinje i hrane koja podliježe posebnim uvjetima kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukušima (D051561/01 – 2017/2837(RSP))