Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. …/… om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 for så vidt angår foder og fødevarer underkastet særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (D051561/01 — 2017/2837(RSP))