Sag T-14/20: Rettens kendelse af 16. oktober 2020 — Tratkowski mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – personalesag – tjenestemænd – intern udvælgelsesprøve KOM/2/AD 12/18 (AD 12) – indgivelse af ansøgning ved hjælp af det dertil beregnede skema som omhandlet i artikel 2 i bilag III til vedtægten – ansøgning om adgang til at deltage indgivet samtidigt på et særskilt papirark til ansættelsesmyndigheden – adgangsbetingelser – udvælgelseskomitéens afgørelse om at afslå sagsøgerens ansøgning – udvælgelseskomitéens afslag på ansøgerens anmodning om fornyet prøvelse på grund af for sen indgivelse heraf – ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning om, at der blev set bort fra en af betingelser i meddelelsen om udvælgelsesprøven med henblik på at give ham adgang til prøven – anfægtelse af ansættelsesmyndighedens afgørelse og ikke udvælgelseskomitéens afgørelse – søgsmålsinteresse – afvisning)