Transport lądowy towarów niebezpiecznych ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))