Písomná otázka E-2086/09 Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) Komisii. Zjednodušenie vzdelávania v oblasti jazykov pre deti migrujúcich európskych občanov