Comunicare a Comisiei către Consiliu, către Parlamentul european, către Comitetul economic şi social european şi către Comitetul Regiunilor şi Banca centrală europeană - Introducerea monedei euro în Slovenia