Písomná otázka E-0560/07 Jens-Peter Bonde (IND/DEM) Komisii. Počet rozhodnutí opierajúcich sa o dvojitý právny základ