Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. januára 2008 do 31. januára 2008 [Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ]