Písomná otázka E-0628/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Diskriminácia Angličanov vo vlastnej krajine