Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 2. decembra 2008.