Komisjoni määrus (EÜ) nr 2295/2003, 23. detsember 2003, millega kehtestatakse munade teatavaid turustusnorme käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1907/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad