Písomná otázka E-1190/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Toxické dlhy s vplyvom na európske vlády