Písomná otázka E-4275/09 Edite Estrela (S&D) Komisii. Rozsudok proti Kartike Sari Dewi Shukarnovej