Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. júna 2007. # John Davis a iní proti Rade Európskej únie. # Verejná služba - Úradníci. # Vec F-54/06. Davis a i./Rada TITJUR