Písomná otázka P-3115/08 Toine Manders (ALDE) Komisii. Kolektívne žaloby spotrebiteľov o náhradu škody