Vodenje in partnerstvo na nacionalni in regionalni ravni ter osnova za projekte regionalne politikeResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o vodenju in partnerstvu na nacionalni in regionalni ravni ter osnovi za projekte regionalne politike (2008/2064(INI)