Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a základ pre projekty v oblasti regionálnej politikyUznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o riadení a partnerstve na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (2008/2064(INI)