Yttrande från Regionkommittén om Åldras väl i informationssamhället