Stanovisko Výboru regiónov Dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti