Písomná otázka E-5617/08 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Ilegálna stavba v zóne, ktorá patrí do siete Natura 2000