Vec T-47/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. mája 2007 – Antartica/ÚHVT ( Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazových ochranných známok Spoločenstva nasdaq — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva NASDAQ — Relatívny dôvod zamietnutia — Dobré meno — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 )