Písomná otázka P-3896/08 Emine Bozkurt (PSE) Komisii. Viacjazyčnosť a jazykové kritéria používané Európskym referenčným indexom pre humanitné vedy (ERIH)