Písomná otázka E-4139/08 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Prípad čiernych skriniek od spoločnosti Siemens a projekty spolufinancované EÚ