Písomná otázka E-5119/07 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Tieňové hospodárstvo v odvetví zdravotníctva