Písomná otázka E-2266/07 Antolín Sánchez Presedo (PSE) Komisii. Prístup pre postihnutých k verejným webovým stránkam a ich obsahu