Písomná otázka E-5174/07 Christine De Veyrac (PPE-DE) Komisii. Poľnohospodárstvo: colné poplatky