Návrhy generálneho advokáta - Ruiz-Jarabo Colomer - 20. októbra 2009.