2007/430/ES: Rozhodnutie Komisie z  19. júna 2007 , ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu syntetických strižných vlákien z polyesteru (PSF) s pôvodom v Malajzii a na Taiwane, a ktorým sa uvoľňujú sumy zaistené prostredníctvom uložených dočasných ciel